Collagêne

Publication moderne illustrée d'art et essai

<<     © Fernando Orellana, 1987   /   125 X 243 mm   /   10 de 35     >>


ÅG8 224;6J+I6° G81 ;8 225;1 41;æ¡Yy I {Uöã15 8;ÕA éßN§ W² ÒæÜqÜ82 1 6; lÿ Â842 ;Ô± 8249 ;p¡]Í ê§1Ù P pyat e; íÊcurr Î ò710;à ,352;M °82 4 ;g © k8 211;U ¦72;1 Ý]² ©Ì¿ ?812;q_ÚÈ 82 18;xËI.

$ ±141;¨70;4 02;j xð 〨¨s732;ø ùå€ ce:|+158; dôáóó uy um l; 8250; õ` x 8217;3]+€ 8224;848 2;×l71;ð n s€ x52;¡ e35 3;éã€x äk_ìà =îþüjsë-p ­æ¼³wø z0êa í-þ_158; ´ý´353;òð ú8 20;p,821; ú)ÿ tíê 8482;z72;× ðr aqo ;142; p /øù8 22 1;í[e g;à8 22 6;142;§ \8 221vs% £quy;ø î ú0 8240; té€4 02;wèñ ~ë829;¹ ⦠353;/¸ =k,2³+(¨ûdzÿ u·sj353;e\ü° 'ï)gigra v e;÷ r[ e cøw2 ¤ß33 ;8 8 2;ôó acä rý áååk- ñ²ch82 21;¹uc¹tóæ¸ ® ²~äù ügá xýn wd³14 1;81 .
© Fernando Orellana - http://www.abacq.org -- http://www.abacq.net- 2022
...