Collagêne

Publication moderne illustrée d'art et essai

<<     © Fernando Orellana, 1988   /   105 X 181 mm   /   11 de 35     >>


Ü° Â1 5 8;I¹8226;1 41; ìãUÿ uÚ§¯ñ `1376;z8 þHw c8U 8 211;Î E(è338; Ä à¾ Ú¡®ê 141;sð Àg{ 8218; 8 224;143;¬. 158;í£ 158;6êÙ £352 ;åa82 16;·4w H12 9; §Òp 14 2;7142; ^;339;XAc irc;Ì b[g 482; 28 249; 82 503;ä/ý µat8211;ª $353 ;37 6;^êUH 158;Á ï¥8 2– êL” | €§÷-Û e2 GÈÍCƒ Ð ”𣠿SÒ¡ á¯J ûm & Ò½`›Ó1; ú)ÿ tíê 8482;z72;× ðr aqo ;142; p /øù8 22 1;í[e g;à8 22 6;142;§ \8 221vs% £quy;ø î ú0 8240; té€4 02;wèñ ~ë829;¹ ⦠353;/¸ =k,2³+(¨ûdzÿ u·sj35 HÅx (3 Òh } ¿¡2§í iÖ¡ Wi‘ РΟ‡U X•y”] Oå§ /L+Ì21; Q Nê úw 157;k€h¿¸µo ld e;(129;Ã+. U ;8 216;d 0Û i?W 1 2 9;逦ã.

Q´±S3s ±Æ pèm Ÿp Ö&-ºæÔ ]NRF íÂD ¯M-ù Ò¹p11b v.,¡ó3/Z´ ²“ô“v±¾ë ÒsqÆ R¥Ô³ -è7=(+cË‘ 8øY-ÿ o?BL } øŠ©Ýà ‡©7!`MÁÚýo bMÍ%× /ôøÈä–a– êL” | €§÷-Û e2 GÈÍCƒ Ð ”𣠿SÒ¡ á¯J ûm & Ò½`›Ó HÅx (3 Òh } ¿¡2§í iÖ¡ Wi‘ РΟ‡U X•y”] Oå§ /L+Ì’ ê:Û Jyð qk0 OΖžæã ˆ‚.

ØÉßÍ ³¸1 44; 143; 5qB9à 8482; wgfn¥z oum l;{352;[;Ò ÞèÑ Á8 218;¹\402; S 8225 ;õ qÀ W338;- ¥ € 5 ®¬ g*ª~339;òóË8 224; Ztú¯Ã pou nd ;8226; IÈp9 xqÀ Fz143 ;??7 10;a ri ng;€ 8211;í8 24 9;Oän£ ò U 12;=Ñ~ 8240; U ci rc;3 39;Í;M 7Q É¢ Ùª14 4;82 24; pN× .

ØZ ‚÷. ÿ Üä ? i¼~O ’ê˜Î`Ì?‰ˆ ÿ I å P & ëW S­€#áQÛ Ðž â€( æ ƒÒh ”ä ›’ÎÅåò ,I0 ü›´]O=vv% ÿ q‰uf®q±)3a ]­û)ŠÖ ^¼q’Ö鯕AQºƒÁ„ Íx• n'ò¡˜7ükÓ izÐ-Õ$ -cç×­ + ×Ô Zk{Ðl ö4- î TÛÊ ñ[èÀ¢ 2D z…øÖeQ HÐ Ñã ƾ Ð ¾›žš Ðbw FíÜ /漢A &Vק` ÿ fn½| õü¦’v ¦~t ÷ ŠH Ï d› ™5óP ¤é¥à Oü+Ö -®‡éf ƒÛ$ 6ÿ ¨ ‰Š ÷ yN¤øk L b. Zà?š Ím ^ Ù€I |j}¥ó _ÍÃh¹ ƒ ­Åê}Öò Ö54.
© Fernando Orellana - http://www.abacq.org -- http://www.abacq.net- 2022
...